Còn hàng
RAM Geil Super Luce RGB 16GB (2 x 8GB) 3000Mhz

RAM Geil Super Luce RGB 16GB 3000Mhz là dòng RAM mới ra mắt của Geil có thể sync được với hầu hết cá..

Còn hàng
RAM Geil Super Luce RGB 16GB (2 x 8GB) 3000Mhz White

RAM Geil Super Luce RGB 16GB 3000Mhz là dòng RAM mới ra mắt của Geil có thể sync được với hầu hết cá..

Còn hàng
RAM Geil Super Luce RGB 8GB 3000Mhz
RAM Geil Super Luce RGB 8GB 3000Mhz

1.090.000 đ

RAM Geil Super Luce RGB 8GB 3000Mhz

RAM Geil Super Luce RGB 8GB 3000Mhz là dòng RAM mới ra mắt của Geil có thể sync được với hầu hết các..

Còn hàng
RAM Geil Super Luce RGB 8GB 3000Mhz White

RAM Geil Super Luce RGB 8GB 3000Mhz White là dòng RAM mới ra mắt của Geil có thể sync được với ..