-3%
Còn hàng
CPU AMD Ryzen 3 1200 3.1 Upto 3.4GHz Socket AM4
CPU AMD Ryzen 3 1200 3.1 Upto 3.4GHz Socket AM4

2.699.000 đ2.619.000 đ

Còn hàng
-2%
Còn hàng
CPU AMD Ryzen 5 1400 3.2GHz - 3.4GHz socket AM4
CPU AMD Ryzen 5 1400 3.2GHz - 3.4GHz socket AM4

4.389.000 đ4.309.000 đ

-1%
Còn hàng
CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz socket AM4
CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz socket AM4

4.980.000 đ4.910.000 đ

-1%
Còn hàng
CPU AMD Ryzen 5 1600X  3.6 GHz socket AM4
CPU AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz socket AM4

5.580.000 đ5.510.000 đ

-2%
Còn hàng
CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz socket AM4
CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz socket AM4

5.689.000 đ5.589.000 đ

-2%
Còn hàng
-1%
Còn hàng
CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4
CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

8.599.000 đ8.489.000 đ

-1%
Còn hàng
-1%
Còn hàng
-1%
Còn hàng
CPU AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz (4.1 GHz Turbo) Socket AM4
CPU AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz (4.1 GHz Turbo) Socket AM4

8.679.000 đ8.579.000 đ

-1%
Còn hàng
-0%
Còn hàng
-1%
Còn hàng
-3%
Còn hàng
CPU AMD Ryzen™ 3 2200G 4 Cores 4 Threads 3.5 GHz
CPU AMD Ryzen™ 3 2200G 4 Cores 4 Threads 3.5 GHz

2.639.000 đ2.569.000 đ

Find brand